อ.ดร.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคุณครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ในหัวข้อ “การจัดกิจกรรมห้องสมุดและการขับเคลื่อนการอ่านขั้นสูง”

อ.ดร.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคุณครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ในหัวข้อ “การจัดกิจกรรมห้องสมุดและการขับเคลื่อนการอ่านขั้นสูง” ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก