1
2
3
4

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาควิชาหลักสูตรและการสอนขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกาญจณวัลย์ ศิลป์เมือง ..

ภาควิชาหลักสูตรและการสอนขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกาญจณวัลย์ ศิลป์เมือง

นิสิตโครงการเพชรในตมรุ่นที่ 32 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการประถมศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย

รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ

ข่าว

ภาควิชาหลักสูตรและการสอนขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกาญจณวัลย์ ศิลป์เมือง
6 ม.ค.

ภาควิชาหลักสูตรและการสอนขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกาญจณวัลย์ ศิลป์เมือง

ภาควิชาหลักสูตรและการสอนขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกาญจณวัลย์ ศิลป์เมือง นิสิตโครงการเพชรในตมรุ...
คณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ร่วมต้อนรับคณบดีและผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์
15 พ.ย.

คณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ร่วมต้อนรับคณบดีและผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 คณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนร่วมต้อนรับคณบดีและผู้บริหารคณะศึก...

ภาควิชาหลักสูตรและการสอนจัดกิจกรรม Professional Learning Community Practice in America

ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตร กศ.บ. การประถมศึกษา

กิจกรรมสัมมนาคณาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ประจำปี 2562