ยินดีต้อนรับอาจารย์ ดร.อังศิญา กระต่ายทอง สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ ดร.อังศิญา กระต่ายทอง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567