ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสได้รับรางวัลดีเด่น จากการเข้าประกวด หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565

อาจารย์ ดร. ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสได้รับรางวัลดีเด่น จากการเข้าประกวด หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 – 18 ปีประเภทบทร้อยกรอง เรื่อง รวมบทร้อยกรอง ในวันที่ต้นหวังสะพรั่งบาน จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 ณ สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพฯ