รายวิชา วิทยาศาสตร์หรรษา วิชาเอก การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม ” Science for fun สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์”

รายวิชา วิทยาศาสตร์หรรษา วิชาเอก การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม ” Science for fun สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์” ประกอบด้วยกิจกรรม Science Show กิจกรรมเครื่องยิงหินมหาสนุก กิจกรรม Science Vinci กิจกรรม สืบลับคดีเลือด ซึ่งจัดในวันที่​ 4 เมษายน 2656 เวลา​ 8.30​ – 12.30​ น.​ ในรูปแบบออนไลน์​ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมค่ายออนไลน์ให้เด็กในระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 100 คนได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี อ.สมปอง ใจดีเฉย และ อ.ดร.ไตร อัญญโพธิ์ เป็นผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว