ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ (เอกคู่สังคมศึกษา) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากการแข่งขันประชันการสอนฯระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ (เอกคู่สังคมศึกษา) ชั้นปีที4 ภายใต้การดูแลทีมของ ผศ.ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง กับ อ.ดร.รุจน์ ฦาชา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากการแข่งขันประชันการสอนฯระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ประจำปี2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์