วิชาเอกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Coding

วิชาเอกการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Coding
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
โดยมี นายณัญธวัฒน์ อริยะวุฒิพันธ์ (ครูดรีม) เจ้าของเพจ The’Dream Ariyawuttipan และช่อง Play Makers Space เป็นวิทยากร
นิสิตที่เข้าร่วมปี 2 และ 3